9 results

Đảo Bích Đầm – Nha Trang

phường Vĩnh Nguyên, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa thuộc cụm đảo Hòn Tre Nha Trang.

Miễn phí

Vịnh Ninh Vân – Nha Trang

xã Ninh Vân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

Miễn phí

Núi Cô Tiên – Nha Trang

phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang

Miễn phí

Bán đảo Đầm Môn – Nha Trang

Đầm Môn, Vạn Thạnh, Vạn Ninh, Khánh Hòa

Miễn phí

Điệp Sơn – Nha Trang

Đảo Điệp Sơn, vịnh Vân Phong, Vạn Ninh, Khánh Hòa

Miễn phí

Bãi Dài – Nha Trang

2A Nguyễn Chí Thanh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh

Miễn phí

Núi Hòn Bà – Nha Trang

nằm giữa xã Phú Khánh, huyện Khánh Vĩnh và xã Suối Cát, huyện Cam Lâm

Miễn phí

Đảo Dừa – Nha Trang

Phường Vĩnh Nguyên, Đảo Hòn Tre Nha Trang

Miễn phí

Cắm trại hồ Am Chúa – Nha Trang

Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa

Miễn phí