5 Glamping

Green Valley Camp Cát Bà – Hải Phòng

Hiền Hào, Cát Bà, Hải Phòng 180000

200k/đêm

Cắm trại Tuyệt Tình Cốc Hải Phòng

Trại Sơn, xã An Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam

Miễn phí

Núi Voi Xuân Sơn – Hải Phong

Địa phận 3 xã Trường Thành, An Tiến, An Thắng của huyện An Lão, Hải Phòng

Miễn phí

Vịnh Lan Hạ – Hải Phòng

xã Việt Hải, huyện Cát Hải, Hải Phòng

Miễn phí